Nyheder

05 december 2018
1. april 2019 vil Gråskalering og Convolution ikke længere være understøttet af Kortforsyningen
Illustration til artikel om nykortlægning af grønland
09 november 2018
I perioden 2015 - 2017 gennemførtes et pilotprojekt med nykortlægning af 4 områder i Grønland. Pilotprojektet blev finansieret af A. P. Møller fonden.
Illustration til artikel om udfasning af kort10 og topogeo-tjenester
01 november 2018
Topogeo og topomat webtjenesterne er sidst ajourført i 2016, og vi har fået flere supporthenvendelser om, at data ikke er aktuelle. Kort10 til download blev opdateret i sidste måned (juli 2018).
Illustration til artikel om opdatering af færdige udtræk - geodanmark og matrikelkortet
31 oktober 2018
I august 2018 blev FME-serveren, som benyttes til opdatering af datasæt til download, opgraderet.
Illustration til nyhed om nye færøske geodata
12 oktober 2018
SDFE har i perioden 2016 – 2017 gennemført en nykortlægning af Færøerne på baggrund af satellitbilleder.
14 september 2018
Kortforsyningens webtjenester og datasæt er opdateret med data baseret på det nye GeoDanmark system "GeoDK".
Illustration til artikel om dagi på datafordeler
20 august 2018
Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI) Opdatering
illustration til artikel om nyt vejdatasæt til download
09 august 2018
Kortforsyningen imødekommer behovet for download af aktuelle landsdækkende vejdata, med følgende nygenererede datasæt:
Illustration til artikel om nye databaser - Minimaks og FOT2007
25 maj 2018
I juni måned opdateres databaserne minimaks (matrikelkort) og FOT2007 (Geodanmark).
Illustration til artikel om download af Inspire data
18 maj 2018
Ændringer i skema for INSPRE-objekttyper, betyder der er dannet nye datasæt.