Nyheder

illustration til artikel om Qgis plugin version 1.0
13 juni 2017
Kortforsyningen Qgis plugin er udkommet i en ny version.
illustration med tastaturknapper og dato - 15. december
31 maj 2017
Kortforsyningen strammer op på formateringen af forespørgsler for fortsat at kunne opretholde et højt sikkerhedsniveau på Kortforsyningens services.
31 marts 2017
Ajourførte højdekurver er tilgængelige til download og som WMS/WFS-tjenester. Kurverne er afledt fra Danmarks Højdemodel og beregnet med 0,25 m, 0,5 m og 2,5 m ækvidistance.
07 marts 2017
Siden udsendelse af nyheden nedenfor har vi arbejdet med at afdække mulige kilder til de sidste par måneders ustabilitet i Kortforsyningen.
12 januar 2017
Administrer din kortforsyningsbruger og eventuelle underbrugere, tilmeld dig nyheder og se hvilke produkter, du har adgang til via kortforsyningens nye løsning ”Min side”
11 januar 2017
På mandag  lukker internetsiderne https://www.kortforsyningen.dk/ og http://download.kortforsyningen.dk/
17 august 2016
Ny forvaltningstjeneste på Kortforsyningen gør det nemmere at få adgang til aktuelle data på tværs af dataregistre og at vise egne data sammen med fællesoffentlige grunddata.