Om Kortforsyningen

Kortforsyningen er Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings distribution af kort og geodata på internettet.

 • WEB tjenester:

Frie data og øvrige geodata kan via webtjenester hentes bl.a som WMS og WFS . Kortforsyningen udstiller data via en række tjenester der kombinerer data og funktionalitet. Via Kortforsyningen er der således adgang til aktuelle og de senest ajourførte raster- og vektorbaserede topografiske og matrikulære landsdækkende data. Se webtjenestelisten.

Fordele ved Kortforsyningen webtjenester

 • Du modtager altid de mest aktuelle data direkte fra SDFE´s server. De matrikulære data ajourføres dagligt, mens topografiske data følger grunddatas specifikke ajourføringsfrekvens.
 • Teknikken bag Kortforsyningen gør det nemt at integrere kort og geografiske data med dine egne data og andres data, der hentes direkte fra deres kilder via internettet.
 • Kortforsyningen bygger på internationale XML og OpenGIS standarder. Det betyder, at der ikke stilles nogen særlige krav til brugerens IT-systemer.
 • Du behøver ikke at investere tid og ressourcer på at integrere store kopi-datasæt i egne systemer

 

 • Download af Frie data

Kortforsyningen/Download er Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings selvbetjeningsløsning til download af geodata. Du kan hente data i form af færdige udtræk, som ligger klar til download. For nogle datasæt har du også mulighed for at lave brugerdefinerede udtræk, hvor du selv vælger dataformat, koordinatsystem og det geografiske område, hvorefter data udtrækkes. Alle de udstillede data kan hentes uden betaling. Se her: download.kortforsyningen.dk

 • Download af data via Kortforsyningens FTP-server (ftp://ftp.kortforsyningen.dk). De færdige udtræk kan også downloades direkte via kortforsyningens FTP-server.
   
 • Brugerdefinerede udtræk - download.kortforsyningen.dk:
  Aftalekunder (fra før 1. januar 2013) har mulighed for at rekvirere brugerdefinerede udtræk af geodata indenfor for et afgrænset brugervalgt geografisk område. Udtræk er baseret på en brugervalgt administrativ enhed (f.eks. kommune eller ejerlav) eller en omskreven firkant (max. 450 km2). Data kan leveres i en række gængse GIS-formater og koordinat­systemer.
Du skal oprettes som bruger
Hvad enten du vil downloade data eller du vil benytte Kortforsyningens webtjenester er der behov for et brugernavn og password.  Har du tidligere været aftalekunde hos Kortforsyningen, kan du anvende samme login. Er du ny bruger kan du oprette en brugerprofil på "Min side".