Webservice dokumentation

Dokumentationen dækker elementer der ikke i forvejen er dokumenteret i de standarder Kortforsyningens webservices bygger på og som ikke er dokumenteret andet steds på kortforsyningen.dk.