Forbedrede højdedata i Danmarks Højdemodel

Geodatastyrelsen har gennemført en række kvalitetsforbedringer i de nyeste højdemodeldata, og forbedrede data for Sjælland og Fyn er nu tilgængelige via kortforsyningen.

Til forskel fra data i DHM-2007, et statisk datasæt der ikke blev forbedret eller ajourført, vil data i Danmarks Højdemodel 2015 – efter behov – løbende blive forbedret og ajourført.

Data for Sjælland og Fyn, som er det geografiske område kortforsyningen distribuerer data for i øjeblikket, har nu fået et kvalitetsløft på følgende områder:

  • Udglatning af vandflader i søer og havet i DHM/Terræn og DHM/Overflade
  • Forbedring af DHM/Terræn hvor bygninger er fjernet
  • Forbedring af overgange mellem blokgrænserne
  • Resterende højspændingsledninger er fjernet fra DHM/Overflade


I første omgang er det produkterne DTM, der bliver opdateret. DSM (overflademodellen) og PUNKTSKY bliver efterfølgende opdateret og forventes klar ultimo juli 2015.

Landsdækkende datasæt distribueres fra efteråret

Blandt kortforsyningens brugere er der stor efterspørgsel efter opdaterede data. Derfor er data for Danmarks Højdemodel 2015 gjort tilgængelige løbende, umiddelbart efter kvalitetssikringen og inden datasættet er landsdækkende.

Geodatastyrelsen forventer, at landsdækkende data bliver distribueret fra efteråret 2015.

Læs mere om Danmarks Højdemodel

________________

22 juni 2015