Tips og tricks

Begrænsning på samtidige forbindelser fra en browser til et domæne - og hvordan man omgår begrænsningen

Når man henter mange tiles ind på et website kan man støde ind i loftet for antallet af samtidige forbindelser fra browseren til ét domæne. Når det sker vil browseren sætte forespørgsler til domænet i kø. Det kan give en dårlig brugeroplevelse da kortet vil loade i takt med at forespørgelserne i køen afvikles

For at omgå de begrænsninger en browser har for samtidige forbindelser til et domæne har vi oprettet en række DNS aliaser til services.kortforsyningen.dk. Ved hjælp af aliasserne kan man omgå browseres restriktioner på antallet af samtidige forbindelser til et domæne.

Brugen af aliasser er især tiltænkt WMTS-tjenester.

Der er oprettet 13 DNS-aliasser på services.kortforsyningen.dk. Aliasserne er dannet ved at stille et bogstav (fra a til m) foran services.kortforsyningen.dk:

a.services.kortforsyningen.dk
b.services.kortforsyningen.dk
...
m.services.kortforsyningen.dk
Brug browserens cache med Etags - især for mobil løsninger

Kortforsyningens WMTS services sender med hver kort tile et Etag som er en unik identifikator til den bestemte version af en tile som URL'en til tilen peger på. Mere om Etags på Wikipedia

Det betyder at browseren ikke behøver at hente en tile hvis den allerede er lagret på den enhed der spørger efter tilen.

For at Etags skal fungere skal URL'en til tilen være identisk med en tidligere fremsendt URL.  - Mere om login på kortforsyningen

 

WFS er ikke til download af data

Kortforsyningen supportere maksimalt download af 10.000 objekter fra WFS tjenesterne pr. kald til en tjeneste.

En stor del af objekterne  Kortforsyningens WFS tjenester indeholder rigtigt meget data. Fx. kan ét objekt af typen kommune omfangspolygon indeholde flere 100 tusinde værdier.

Datamængder af den størrelsesorden er ikke muligt at håndtere for mange objekter på en gang.

Vi anbefaler at benytte ftp.kortforsyningen.dk og Atom feeds til den type download